Pedagogiken bakom arkeologiska tidsresor

För att levandegöra historiska händelser och arkeologiska platser – och skapa så mycket som möjligt av en tidsreseupplevelse – finns det ett antal pedagogiska tekniker man kan använda sig av. Under de senaste åren har begreppet ”arkeologiska tidsresor” börjat användas i forskning och undervisning, bl a för att beskriva detta pedagogiska koncept.

Att systematisera och presentera dessa tekniker har utgjort grunden i den undervisning jag utarbetat åt framtidens historiker, reseutvecklare och guider. Bland kurserna jag tagit fram kan nämnas Tidsresor och arkeologiska platser (Lunds universitet), och Archaeology and Time Travel (Linnéuniversitetet Kalmar) med föreläsningarna om Time Travel guiding och Time Travel Technologies.

 

Här visas en bild ur en av dessa kurser som sammanfattar några av grunderna i pedagogiken. Från torra fakta rör vi oss via olika steg mot en tidsresa. Resan tar oss tillbaka till den historiska händelsen ifråga, men kan även ta oss till ögonblicket för den arkeologiska upptäckten.  Dessa steg illustrerar dels olika nivåer i berättandet, dels en utveckling mot bättre guidande.

På den undre halvan listas ett antal tekniker att använda för att nå så långt som möjligt längs denna skala. Det rör sig i detta exempel om gamla beprövade tekniker som kombineras. En annan del av undervisningen tar upp moderna hjälpmedel som augmented reality, digitala rekonstruktioner och modern app-teknik.

Genom att använda tex rekonstruktioner, experimentell arkeologi, smak och hörselintryck, ögonvittnesskildringar samt mängder av samtida citat, når vi långt i att verkligen ta in historien. Om man dessutom förbereder guidningen med inläsning av litteratur och tematiska föreläsningar, och även ser till att välja tid och plats så att gruppen är ensam med ruinerna, kan man komma riktigt nära en spännande tidsreseupplevelse.

Gammeldags information och guidning när den är som tråkigast…

Fakta > Guidning > Berättelser > Visualisering > Empati > Tidsreseupplevelse!

Med hjälp av så många som möjligt av de pedagogiska teknikerna.

Gamla bilder, sedda i exakt rätt vinkel, tar oss tillbaka till upptäckterna…

…och digitala rekonstruktioner och augmented reality tar oss till antiken.