Arktir Arkeologiska Tidsresor AB

Skräddarsydda föredrag och guidning om arkeologi och antikens historia

Arktir och Dr Niklas Hillbom erbjuder föredrag och föreläsningar om antik historia och arkeologi. Dels som ciceron och guide på olika resmål, dels som föredragshållare åt företag och föreningar.

Fokus ligger på alla aspekter av de antika grekiska och romerska kulturerna, men även den lokala arkeologin och historia i Skåne och Danmark har en viktig plats, liksom vetenskapshistoria och tematiska nedslag.

Föredragen som jag skriver, och som jag har skrivit och hållit de senaste 15 åren, kan variera mycket i innehåll. Det rör sig om allt från rena guidningar på arkeologiska platser till föredrag om historiska händelseförlopp eller tematiska berättelser. Föreläsningarna kan vara skräddarsydda efter kundens önskemål eller komma efter förslag från mig.

Nivån kan även den variera mycket beroende på vilken publiken är, och jag sätter en stolthet i att anpassa mig helt efter förkunskaperna och intresset hos åhörarna. Mina anföranden kan rikta sig till 20 professorer i arkeologi, till anställda på ett företag eller till en kulturintresserad allmänhet. 

Även omfånget är mycket olika från ett uppdrag till ett annat – från enskilda föredrag till hela föreläsningsserier eller längre resor. Från en halvtimme till två veckor. För en mer detaljerad presentations över olika ämnen – med mängder av exempel på tidigare föredrag – samt hur jag tänker mig att utöka verksamheten; läs gärna vidare på sidan ”Om Arktir” eller kontakta mig så berättar jag mer.

Mina typiska kunder de senaste åren har varit olika svenska resebolag, ideella föreningar, bibliotek, företag samt Lunds universitet.

Att levandegöra antiken och de arkeologiska lämningarna är A och O i alla mina föredrag och berättelser. Målet är alltid att åhörarna och gäster skall få så mycket som möjligt av en tidsreseupplevelse. Läs gärna vidare om begreppet arkeologiska tidsresor och pedagogiken som ligger bakom.

Navigare necesse est

 “Resan blev en av vårt livs höjdpunkter till stor, för att inte säga till största delen tack vare Ditt ledarskap och Dina noggranna förberedelser.” 

“Bättre, mer kunnig och entusiastisk guide finns knappast.”

 Har aldrig tidigare mött en så väl påläst och entusiastisk ciceron. Han kan få en stenhög att bli en levande stad med intressanta människor”

    

VAD TIDIGARE GÄSTER SKRIVER:  

“Har förmåga att förmedla kunskap på ett fantasieggande och inlevelsefullt sätt, utan att förlora den vetenskapliga stringensen. Man såg antiken framför sig.”

 “Framställningarna var koncentrerade och dramatiska och mycket inspirerande”

“En fantastisk resa i tid och rum. Med kunskap, engagemang och stor generositet.”